Нарийн мэргэжилтэний ур чадвараар хийгдсэн идэж ч болохоор аюулгүй бүтээгдэхүүн

Шаардлагагүй зүйл нэг ч хэрэглээгүй байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг тэр чигээр нь хийсэн 9999 бүтээгдэхүүнийг идсэн ч болохоор аюулгүй бүтээгдэхүүн гэдэг.
Бүтээгдэхүүнд химийн найрлага тогтворжуулагч огт хэрэглээгүй.
Мэргэжилтэний нэг нэгээр нь нягтлан гар аргаар хийсэн аюулгүй бүтээгдэхүүн юм .