OEM үйлдвэрлэлийн тухай

9999 бүтээгдэхүүн нь жижиг лот 100 ширхэгээс OEM үйлдвэрлэл явагдаж байна.
" Оригнал бүтээгдэхүүнийг богино хугацаагаар " "хөгжлийн зардлыг хэмнэх зэрэгOEM-д олон янзын менежмент байдаг. Та санал сэтгэгдэлээ бидэнд хэлнэ үү

OEM製造
馬油原料・OEM製造