Хүний арьсны өөхтэй хамгийн ойролцоо ижил төстэй тос гэгддэг.

Хүний өөрийн эрүүл арьс буцаж хэвэндээ орно.
Адууны тосонд арьсанд гүн шингэх чадвартай ханаагүй тосны хүчил их хэмжээгээр агуулагддаг тул арьсанд хурдан шингэж, чийгийн ууршилтыг багасгах замаар арьсны чийгийг хадгалах онцлогтой.
Мөн α-линолений хүчил" агуулагдсан тул эрүүл арьстай болгоно.