Байгалийн гаралтай ,нарийн сонгож авсан түүхий эдийг зөвхөн хэрэглэж байна.

天然純馬油

Амандаа хийхэд муу бүтээгдэхүүн арьсанд түрхэхэд сайн байна гэх учир байхгүй гэсэн уриатай Баталгаат Natural origin 9999 (four nine)бүтээгдэхүүн.
Уг түүхий эд материал нь химийн найрлага огт хэрэглээгүй бөгөөд өргөн уудам газар нутагт бэлчээрлэн идээшилдэг адууны тосыг хэрэглэж байна. Анх хүнсний зориулалтаар гаргаж авсанаас үзэхэд ч байгалийн гаралтай , нарийн сонгож авсан түүхий эдийг хэрэглэж байгаа нь харагдаж байгаа билээ.